Експертна оцінка ЦОМ проекту Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи

Експерти Центру освітнього моніторингу проаналізували проект, розміщений на офіційному сайті МОН України для громадського обговорення.

У контексті задекларованого у Державному стандарті загальної середньої освіти переходу загальноосвітніх навчальних закладів на компетентісне навчання, важливе значення має перегляд сутності основних складових системи оцінювання: об’єкта оцінювання, форм та критеріїв оцінювання. При компетентісному підході до організації навчання об’єктом оцінювання повинні стати не лише предметні знання і уміння школярів, але також діяльнісні складники результатів навчання.

Структурно Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти складаються з двох частин: загальних положень і власне критеріїв оцінювання.
Загальними положеннями конкретизується понятійний апарат, визначаються функції оцінювання, види контролю навчальних досягнень, характеризуються рівні навчальних досягнень школярів. Власне критерії оцінювання на предметній основі визначають навчальні досягнення учнів. У винесеному на громадське обговорення проекті достатньо ґрунтовно, системно, на основі компетентісного підходу розроблено орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Проект же критеріїв для основної школи є очевидним кроком назад у порівнянні з чинними критеріями. По – перше, у ньому відсутні загальні положення, тобто не визначено ні цілей, ні завдань, ні принципів та функцій оцінювання. Про компетентнісний підхід до організації навчального процесу та його результатів навіть згадки немає. Досить куцими є вступні частини і до власне критеріїв оцінювання (щось типу, оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, необхідно враховувати…); з хімії вступна частина відсутня взагалі.

По-друге, запропоновані у проекті критерії навчальних досягнень з окремих предметів значною мірою зорієнтовані на предметні результати навчальної діяльності. Предметні результати мають самостійну цінність для орієнтації учнів у явищах дійсності, але під час реалізації інших цілей досягнення суми предметних результатів не означає досягнення самих цілей. Так, можна навчити учнів виконувати конкретні навчальні завдання з математики, географії, але це не означає, що при виконання невідомого пізнавального завдання учні зможуть знайти оптимальне рішення. Отже, у Критеріях мають бути закладені види діяльності, які забезпечують предметні та метапредметні результати навчання у відповідності до таких рівнів навчальної діяльності:

• репродуктивного (сприйняття, осмислення, запам’ятовування);
• продуктивного (застосування знань за зразком, розв’язування задач за вказаним алгоритмом, пояснення явищ, фактів, порівняння їх, узагальнення);
• творчого (застосування знань у нових ситуаціях, висловлювання суджень, узагальнення і диференціація набутих знань; уміння розв’язувати проблеми на основі соціального та власного досвіду).

По-третє, натепер оцінювання результатів навчальної діяльності, як правило, здійснює вчитель. При компетентісному ж підході це завдання повинен виконувати також і учень. Здатність до самооцінки – необхідна умова і ознака компетентності у певній галузі знань. Натомість у проекті відсутній навіть натяк на самооцінювання.

Насамкінець, проект критеріїв оцінювання для основної школи у теперішньому його вигляді справляє враження складеного нашвидкуруч безсистемниого документу, в якому практично відсутні діяльнісні компоненти результатів навчання. Зникли навіть ті, що були закладені у попередніх редакціях критеріїв. Як наслідок, запропоновані у проекті критерії непридатні для інноваційної моделі школи, що базується на пріоритеті компетентнісного підходу, й потребують або ж залишення їх у теперішній редакції, або ж більш відповідального й більш кваліфікованого удосконалення.

На думку Центру освітнього моніторингу, необхідно:
• уніфікувати проект документу щодо структури та змісту;
• розробити загальні положення щодо особливостей оцінювання навчальних досягнень в основній школі;
• передбачити види діяльності, які сприяють формуванню метапредметних та ключових компетентностей:
- уміння вчитися, наводити аргументи і докази своєї або іншої точки зору;
- формувати власну точку зору, обґрунтувати її;
- обирати найбільш зважену аргументацію;
- уміння використовувати знаково-символічні засоби для створення моделей об’єктів, процесів, які вивчаються, схем розв’язання пізнавальних і практичних задач;
- виокремлювати потрібну інформацію із тексту, таблиць, графіків для розв’язання практичних завдань;
- аналізувати та оцінювати інформацію, використовувати ІКТ для обробки інформації; узагальнювати факти і робити висновки;
- уміти планувати власну діяльність, контролювати і оцінювати свої дії тощо;
• передбачити самооцінку учнями набутих ними знань, умінь, ставлень.

Експерти Центру освітнього моніторингу

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

CAPTCHA image
*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 Резинки для плетения браслетов. . Добавить к сравнению. Резинки для плетения браслетов. . . 546,00 руб.f2e510a2